Seglingsprogram 2017
januari 28, 2016 — 18:41

Matviks Segelsällskap sommarprogram 2017

MSS seglingsprogram för året är spikat. Vi seglar Matviksregattan, Ärtsoppeseglingen och VM i år. Även i år seglas Matviksregattan vid Gyön.

Seglingsprogam

8 juli – Matviksregattan, Gyön
Samling kl 10.00. Start kl 11.00
Samling, start och mål på Gyön. Årsmöte kommer att hållas i samband med Matviksregattan.

21 juli – Ärtsoppesegling, Näsviken
Skepparmöte kl 10.00, första start kl 11.00
Ärtsoppa efter seglingen som vanligt till hela besättningen i anslutning till prisutdelning.

5 augusti – VM, Kalvholmen
Samling kl 10.00, första start kl 11.00. Vi seglar två seglingar.
Vi hoppas att få se så många ekor som möjligt på alla våra aktiviteter. Tät och ärlig kappsegling, många skratt och glada tillrop är det som gör våra seglingar så populära.

Frågor kontakta:
VM, Lasse Clementson – 0708-610304
Matviksregattan och Ärtsoppeseglingen, Jörgen Hermansen – 0708-219680

Det är samtidigt dags att betala medlemsavgiften för 2017. Betala gärna direkt så att ni
inte glömmer bort det. Medlemsavgiften är 50:- och skall sättas in på bg 308-7467
(observera att tidigare postgiro ej längre är aktivt). Glöm inte att ange namn vid
inbetalning.

Bilder från VM 2015 kan ni se på www.seglaeka.se

Välkomna!